Wawasan

Islam: Bahasa, Bangsa, dan Negara

“Bahasa menunjukkan Bangsa”, demikian kata pepatah Malayu. Kemungkinan pepatah ini berasal dari amtsal (pepatah) Arab. Setiap bangsa di dunia mempunyai bahasa. Bahasa yang sama biasanya merujuk ke bangsa yang satu. Keberadaan bangsa-bangsa di dunia, biasanya ditandai dengan berdirinya pemerintahan atau negara. Dengan adanya negara, maka bangsa dan bahasa dapat terbentuk secara sempurna. Kita temukan dalam… Continue reading Islam: Bahasa, Bangsa, dan Negara